A Békés Iskolák program | Sokszínűség Oktatás Munkacsoport

A Békés Iskolák program

A Békés iskolák programot a pszichológusként dolgozó Horgász Csaba ismertette meg Magyarországon 2006-ban, amikor az iskolákban tapasztalt erőszak-jelenségekre keresett megoldást, és rátalált Stuart W. Twemlow és Frank C. Sacco programjára. Köré gyűltek azok a szakemberek, akik hazánkban is felvállalták a békítő szellemiségének hazai elterjesztésének áldozatos munkáját.

De mi is az a Békés Iskolák program? Az amerikai pszichiáter, Twemlow, és a pszichológus, gyermekjogi szakértő, Sacco negyven éves kutató- és terepmunkáján alapuló módsze az iskolai erőszak megelőzésére és kezelésére, amelyet ma már a világ számos iskolájában (Amerikában, Jamaicában, Ausztráliában és Magyarországon) sikerrel alkalmaznak.

A program hosszú távú megoldást jelenthet az agresszió megelőzésére, illetve, az iskolai konfliktusok békés rendezésének elsajátítására. A szemlélet lényege, hogy az iskolában keletkező agresszív megnyilvánulásokat és bántalmazást az iskola légköréből, az egész iskolára kiterjedő kapcsolati rendszerek sajátosságaiból vezeti le.

Eszerint, minden bántalmazás három szerep kölcsönös meglétét és egymásra hatását feltételezi: minden bántalmazáshoz bántalmazóra, áldozatra és szemlélő közönségre van szükség. A szemlélet legfontosabb eleme annak felismerése, hogy a bántalmazás kimenetelét a szemlélők hozzáállása határozza meg. Ők azok, akik uszítással, vagy passzív bámészkodással jóváhagyják és felerősítik a bántalmazást, és hozzájárulnak annak negatív kimeneteléhez. De rajtuk múlik az is, hogy aktív beavatkozásukkal, a bántalmazó magatartás elutasításával és az áldozat védelmezésével megakadályozzák vagy elejét veszik-e a bántalmazásnak. A Békés Iskolák program célkitűzése a szemléletváltás kialakítása, a passzív szemlélők hozzáállásának megváltoztatása. A program fő üzenete: „Ne legyél bántalmazó, ne viselkedj áldozatként, ne legyél passzív szemlélő!”. „Avatkozz be, ítéld el a bántalmazást, fékezd meg a bántalmazót, és állj ki az áldozatok mellett, védd meg őket!”

A program az intézmény egészére kiterjedő, rendszerszintű beavatkozás előnyét egyesíti az alulról szerveződő önkéntesség erejével. A megvalósításba a teljes iskolai közösséget bevonja, a tanárokon és diákokon túl, a szülőket és a segítő személyzetet, sőt külső szakembereket, önkénteseket is. A projekt az iskolában futó bármely programmal összeegyeztethető, szemléletével más bántalmazás-ellenes vagy egyéb, közösségépítő program hatását is felerősítheti. A résztvevők belső motivációin, önkéntes elköteleződésén, azaz, mindenekelőtt az iskola belső erőforrásain alapul. Az önkéntesség, a belső erőforrások kreatív kiaknázása, és a közösség működésmódjába beépülő szemléletváltás, a rendszer megváltozása és a légkör átalakulása garantálja hosszú távú fenntarthatóságát. Ez a projekt tehát valójában nem klasszikus értelemben vett „program”, nem előre megírt, uniformizált, az iskolákba kívülről bevitt forgatókönyv. Csupán lélektanilag és rendszerelméletileg jól megalapozott, rugalmasan alakítható útmutató, amely az adott intézmény sajátos igényeihez igazítható. Pontosabban filozófia, melynek szellemében minden iskola maga tervezi meg, dolgozza ki és valósítja meg saját programját.

A Békés Iskolák fontos eleme, hogy a pedagógusok a közös munka során meg tudják mutatni a gyerekeknek, hogyan tudják elviselni heves érzelmeiket, hogyan rendezhetik békés úton konfliktusaikat, hogyan tudják magukat mások helyébe képzelni, hiszen csak így válhatnak később társaik empatikus, segítőkész barátaivá és védelmezőivé, hogy felnőttként azután önmaguk, társaik és az egész közösség iránt felelősséget vállaló, autonóm, valódi értékekért kiálló ember váljék belőlük.

Ehhez persze felkészült, érett személyiségű pedagógusokra is szükség van. A programban részt vevő szakemberek küldetése az, hogy pozitív szemléletüket a pedagógusok felé is közvetítsék, és velük együtt munkálják ki azt az eszköztárat, amely segítséget nyújthat nekik a békés iskolai és óvodai légkör kialakításához.

 

Forrás és további információk: http://www.bekesiskolak.hu/