Visszatekintés a SOM 2020-as évére és a 2. Iskolai Sokszínűség Hetére | Sokszínűség Oktatás Munkacsoport

Visszatekintés a SOM 2020-as évére és a 2. Iskolai Sokszínűség Hetére

Idén máshogy alakult a SOM munkája, mint terveztük, és egészen más helyzetben bonyolítottuk le az Iskolai Sokszínűség Hetét, mint 2019-ben. Míg tavaly magától értetődő volt, hogy a programokat az iskolák személyesen tudják megtartani, 2020-ban viszont pont akkor tört ki a koronavírus-járvány első hulláma, amikor elkészültek a Sokszínűség Hete segédanyagai. De a – nemcsak az oktatásra, de az egész országra – kiható nehézségek és letaglózó események ellenére történt olyasmi is azóta, aminek örülhetünk, és amit sikerként vagy lehetőségként könyvelhetünk el.

Röviden összefoglaljuk a 2020-as évünket, a 2. Sokszínűség Hete történetét és visszajelzéseit.

 

Januártól februárig 

Tavasszal

 • az iskolabezárások miatt elhalasztottuk a programot őszre, bár akkor nem sejtettük, hogy pont akkor köszönt majd be a járvány második hulláma...

 • átfogó kérdőíves kutatást indítottunk az iskolai dolgozók zaklatással és kirekesztéssel kapcsolatos tapasztalatairól, amelynek eredményeit 2021 januárjában fogjuk publikálni.

 • online használható eszközöket és gyakorlatokat kezdtünk el gyűjteni.

Nyáron

 • kérdőíves kutatásunkat igyekeztünk minél több helyre eljuttatni, s végül közel 500 teljes kitöltés érkezett be.

 • új stratégián, új terveken dolgoztunk: olyan eszközöket és módszereket kerestünk, amelyek alkalmasak arra, hogy a SOM segíteni tudjon tanároknak, diákoknak, szülőknek a sokszínűséggel, zaklatással, kirekesztéssel kapcsolatos együtt gondolkozásban az online oktatás során is.

Ősszel

 • újra meghirdettük a 2. Iskolai Sokszínűség Hetét (sajnos pont egy időben a járvány második hullámának kitörésével), és nagy örömünkre a bizonytalanságok ellenére is voltak olyan osztályok, iskolák, ahol tudták hasznosítani a kiküldött Sokszínűség Hete csomagunkat.

 • Részt vettünk az online megrendezett Országos Neveléstudományi Konferencián

 • kutatásunk eredményeiből összefoglaló jelentést kezdtünk írni.

 

Télen

 • egy új e-learning anyagon dolgoztunk az iskolai zaklatásról, előítéletességről és annak megoldási lehetőségeiről, amit a diákok tanárral együtt, csoportosan, vagy akár egyedül is fel tudnak dolgozni.

 • végleges formába öntöttük kutatásunk eredményeit, amiket januárban tervezünk publikálni.

 • készítettünk egy útmutatót arról, hogyan védhetjük meg az LMBTQI gyerekeket és fiatalokat az online világban, amit szintén 2021-ben fogunk publikálni.

 

A 2. Iskolai Sokszínűség Hete (2020. október 12-16.)

 

Mivel az Iskolai Sokszínűség Hetét tartjuk a fő programunknak, annak fejlesztését és népszerűsítését pedig az egyik fő célunknak, külön is fontosnak tartjuk értékelni, hogyan sikerült az idei. 

110 jelentkezés érkezett, ami ugyan nem érte el a tavalyi jelentkezések számát (akkor 183 iskolai szakember jelentkezett), ám az őszi bizonytalanság fényében (pl. lesz-e iskolabezárás? vajon mikor kell újra átállni online oktatásra?) rendkívül jó volt látni, hogy mégis, ennyi pedagógus, iskolapszichológus, iskolai szociális munkás érdeklődött a program iránt. Fontos kiemelni, hogy mindez egy olyan időszakban történt, amelyben nemcsak a vírus miatt volt oka szorongani annak, aki fontosnak tartja az elfogadásra, nyitottságra való nevelést: ebben az időszakban számos gyűlölködő közéleti megszólalás és megmozdulás, kirekesztő és súlyosan jogkorlátozó intézkedés is történt.

Egy visszajelző kérdőívet is kiküldtünk a jelentkezőknek, aminek kitöltése természetesen fakultatív volt, és a jelentkezők közel fele küldte vissza. Ezekből a visszajelzésekből több, számunkra szívderítő tanulság derült ki: a kitöltők 61,5%-a a meghirdetett, októberi hét során tudta használni a segédanyagokat, és azt tervezi, hogy a jövőben is fogja, 38,5%-uknak erre nem volt lehetősége, ám tervezik alkalmazni őket később. Azt láthattuk, a kitöltők általánosságban szerették a segédanyagainkat: a diákoknak szóló kiadvány például 57,7%-uknak nagyon tetszett, 26,9%-uknak többnyire tetszett, 11,5%-uknak pedig volt, ami tetszett benne, volt, ami nem. A többi anyag értékelése is hasonlóan alakult.

Inspiráló eredmény, hogy a kitöltők 23,1%-a nemcsak személyesen, de online is valósított meg gyakorlatot, programot az Iskolai Sokszínűség Hete keretében. Ez egyrészt a jelentkezők rátermettségét bizonyítja, másrészt azt, hogy van értelme fejleszteni a program online verzióját is.

Az egyik legfontosabb kérdés az volt számunkra, hogy az idei tapasztalatok fényében (és az új online eszközök ígéretével) vajon jelentkeznének-e a kitöltők a 2021-es Iskolai Sokszínűség Hetére is? Biztatónak találjuk, hogy a kitöltők 96,2%-a igennel felelt, a többiek pedig talánnal.

Végezetül idézünk pár véleményt a visszajelzésekből:

"Nagyon hasznosak a kézikönyvben levő anyagok. Több általános anyagnak nagyon örülnék bullying témakörben is! Egyre több olyan helyzet van, ami egyszerűen kinézet, részképességzavar ADHD miatti szivatàsi helyzet."

"A rövidfilmek nagyon jól használhatóak. Az ezekhez kapcsolódó óratervek hasznosak a kollégáknak. A nehézség a tanórákba való beépíthetőség."

"A pályaudvaros játékot játszottam szakgimnazistákkal, kissé átalakítottam. Értékes beszélgetések beindítója lett a feladat. Az általános iskolában novemberben fogom megvalósítani. Jövőre is csatlakoznèk szívesen!"

Iskolai Sokszínűség Hete